Chlapi v akci - Hodinový manžel Olomouc

Ceník

Základní sazba

1. hodina: 250,- Kč * /1 pracovníka
Každá další započatá hodina: 200,- Kč / 1 pracovníka
Drobný materiál (bežné hmoždiny, šrouby, atp.): ZDARMA

Příplatková sazba

Každá započatá hodina: 300,- Kč/1 pracovníka (Stěhování)

Autodoprava, dopravné

1. cesta v rámci Olomouce: ZDARMA
Další cesta v rámci Olomouce: 50,- Kč
Mimo Olomouc 12,- Kč ** / km
Zvýhodněný převoz (na/vyložení do 20m bez schodů): 450- Kč

Náklady na likvidaci

Likvidace jednotlivých druhů odpadu: ZDARMA (účtováno cestovné)
Potvrzení o ekologické likvidaci: Dle ceníku speciálního sběrového dvora

Slevy

Slevy poskytujeme individuálně po domluvě

POZN.:
- Veškeré ceny jsou smluvní.
- Víkendy a svátky je účtován příplatek po dohodě
- Další ceníky zboží, služeb a ceníky služeb subdodavatelů poskytujeme po domluvě.
- Cestovní náklady jsou účtovány jako cesta tam i zpět
- U zakázek většího rozsahu je možné domluvit individuální ceny
* Od 3 a více účtovaných hodin se první hodina započítává sazbou 200,- Kč / hodinu za 1 pracovníka
** Doprava na větší vzdálenosti je po dohodě účtována sazbou 10,- Kč / km